CO2 berekeningen fietsroute ‘Craijensteijn’

Duurzaam icon

CO2-berekeningen voor de tender ‘Veilige Fietsroute Craijensteijn’

Ballast Nedam Specialisaties heeft zich ingeschreven voor de nationaal openbare aanbesteding ‘Veilige fietsroute Craijensteijn’, uitgevraagd door gemeente Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht heeft duurzaamheid hoog op de politieke agenda staan en wil dit project met een zo laag mogelijke CO2 belasting realiseren. Flux Partners heeft daarom voor Ballast Nedam CO2-berekeningen uitgevoerd op basis van duurzame maatregelen tijdens de uitvoering.

De impact van Flux op dit project:

 • Verlaagde CO2-uitstoot van het ontwerp en uitvoeringsplan van dit project
 • Duurzaamheid kwantitatief inzichtelijk gemaakt en onderbouwd door berekeningen.
 • Implementatie van verzamelde milieu en CO2-data in een dashboard

Uitdaging: inzichtelijk maken van het effect van duurzame maatregelen
Een project als de ‘Veilige fietsroute Craijensteijn’ heeft een hoge impact op het klimaat door de vele in- en uitstroom van materialen en verbruik van energiebronnen. Daarom daagt gemeente Sliedrecht inschrijvers uit om een maximale CO2-reductie te realiseren door maatregelen te nemen in het ontwerp en uitvoering. Hieronder vallen optimalisaties binnen de inzet van materieel en personeel, alternatieve materialen en grondstoffen en gebruik van duurzame energiebronnen. In opdracht van Ballast Nedam heeft Flux Partners de impact van deze maatregelen gekwantificeerd. Het doel van deze opdracht was het inzichtelijk maken van de verwachte CO2-reductie per duurzame maatregel en deze zo accuraat mogelijk te berekenen.

Aanpak
De verwachte CO2-reductie per duurzame maatregel is berekend ten opzichte van de basissituatie: een uitvoering zonder duurzame maatregelen. Op basis van deze cijfers konden duurzame keuzes worden gemaakt en zijn de definitieve maatregelen doorgevoerd in het ontwerp en uitvoeringsplan. Om deze berekening accuraat uit te voeren is het belangrijk om de juiste kwantitatieve gegevens te hebben met een hoge mate van nauwkeurigheid, relevantie, betrouwbaarheid en volledigheid. Flux heeft zich ingezet voor de kwaliteit van de gebruikte data en gegevens om zo tot een betrouwbare CO2-berekening te komen. De berekening diende als onderbouwing van de maatregelen die aangeboden zijn aan de gemeente Sliedrecht.

Resultaten
Om de maatregelen te kwantificeren, heeft Flux Partners een analyse uitgevoerd die zich richt op de kwantitatieve onderbouwing per maatregel. Voor elke maatregel is berekend:
– de verwachte CO2-emissie van de baseline;
– de verwachte CO2-emissie van de duurzame maatregel;
– de totale verwachte CO2-reductie (absoluut en procentueel).

Project team

Tags

 • #circulaire economie
 • #CO2-reductie
 • #Duurzaamheid
 • #gemeente
 • #GWW
 • #infrastructuur
 • #klimaatneutraal
 • #tender

Delen

Deel via WhatsApp