NGE

Af en toe is het in het nieuws: een recent ontdekt explosief uit de periode van de Tweede Wereldoorlog wordt op gecontroleerde wijze veilig tot ontploffing gebracht. Het leidt tot spectaculaire plaatjes, maar wat zijn eigenlijk de regels wanneer u niet gesprongen explosieven (NGE) aantreft tijdens de bouwwerkzaamheden? En wat zijn de verschillen tussen Conventionele Explosieven, Ontplofbare Oorlogsresten en NGE?

Wat zijn NGE?

NGE zijn explosieven uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog die niet zijn ontploft. Deze bevinden zich op sommige plaatsen in Nederland nog in de bodem. NGE leveren een gevaar op wanneer ze worden aangeraakt of verplaatst, bijvoorbeeld bij graaf- of baggerwerkzaamheden. Behalve dat NGE een gevaar vormen voor uitvoerders en burgers, kunnen ze ook zorgen voor een aanzienlijke vertraging in het project. Het is dus belangrijk om vooraf te onderzoeken of er mogelijk NGE aanwezig zijn in het gebied waar het project wordt uitgevoerd.

Wat zijn Ontplofbare Oorlogsresten?

Ontplofbare Oorlogsresten, ook wel Conventionele Explosieven genoemd, zijn explosieven die zijn gemaakt voor oorlogsdoeleinden en die niet zijn aan te merken als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch. De termen  Ontplofbare Oorlogsresten, Conventionele Explosieven en NGE worden in de praktijk vaak als synoniemen door elkaar worden gebruikt. Toch staan deze begrippen niet precies voor hetzelfde. Ontplofbare Oorlogsresten omvatten zowel gebruikte als ongebruikte munitie die tijdens een gewapend conflict niet tot ontploffing is gekomen. Bij NGE gaat het specifiek om oorlogsmunitie die wel is gebruikt, maar daarbij niet tot ontploffing is gekomen. Denk daarbij aan een handgranaat die niet is afgegaan.

Omgaan met NGE

Als bouwprojecten te maken krijgen met NGE’s is het belangrijk dat hier op een veilige manier mee wordt omgegaan. Daarom zijn in zowel de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling regels opgenomen voor het omgaan met NGE. 

Rol werkgever bij omgang NGE

Als werkgever heeft u verschillende plichten wanneer een bouwproject te maken krijgt met een NGE. Zo is het uw verantwoordelijkheid om de risico’s van het werk te inventariseren, risico-beperkende maatregelen voor te stellen en en het beleid te evalueren. Dit staat ook wel bekend als de RIE-procedure (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie). Het is dus aan u om uw werknemers voor te lichten, instructies te geven over veilig werken en hulpmiddelen en werkmethoden aan te leveren voor een veilige werkomgeving.

Opsporing Conventionele Explosieven

Het opsporen van Conventionele Explosieven mag volgens artikel 4.10 alleen worden uitgevoerd door bedrijven die bezitten over een ‘certificaat opsporen ontplofbare oorlogsresten’. Veel gemeenten hebben een ‘risicokaart niet gesprongen explosieven’ laten opstellen om per straat een idee te krijgen van het risico op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten. Deze risicokaarten zijn vrij verkrijgbaar, zodat iedereen die graafwerkzaamheden wil uitvoeren, weet of er mogelijk NGE in de grond zitten.

Hulp nodig?

Heeft u binnen uw bouwteam te maken met ontplofbare oorlogsresten en wilt u graag hulp om dit op de juiste wijze aan te pakken? De adviseurs van Flux Partners helpen u graag op weg. Neem vrijblijvend contact op met het projectteam Omgevingsmanagement en wij kijken hoe we u van dienst kunnen zijn.