Risicobeheersing

Elk project kent risico’s. Door op de juiste manier met deze risico’s om te gaan, kunt u negatieve gevolgen – en de bijkomende kosten – voorkomen. Dit wordt ook wel risicobeheersing genoemd.

Risicobeheersing betekenis

Risicobeheersing is het inspelen op de voor het project relevante risico’s. Dit kunt u doen aan de hand van een risicoanalyse. Hierover leest u meer bij het artikel risicomanagement

Er zijn verschillende manieren van risicobeheersing:

  • Vermindering of vermijding van het risico;
  • Acceptatie van het risico;
  • Risico-overdracht, oftewel het overdragen van de risico’s naar een andere partij.

Vermindering of vermijding van het risico

Is er een relatief grote kans op het geïdentificeerde risico, en kent deze grote gevolgen? Dan is het verminderen of vermijden van dit risico soms eenvoudigweg de beste strategie. U kunt op twee manieren een risico verminderen of vermijden:

  • Oorzaakgericht: Het verminderen van de kans dat de gebeurtenis plaatsvindt.
  • Gevolgengericht: Het minimaliseren van de mogelijke schade die optreedt wanneer de gebeurtenis toch plaatsvindt.

Acceptatie van het risico

Heeft het risico beperkte gevolgen? Of is vermijding ervan niet mogelijk? Dan kunt u ervoor kiezen om het risico te accepteren. Houd er dan rekening mee dat de benodigde tijd en de geraamde kosten voor het project groter ingeschat moeten worden.

Risico-overdracht

Een andere manier om met mogelijke risico’s om te gaan is het risico overdragen aan een andere partij. Een voorbeeld hiervan is het afsluiten van een verzekering.

Risicobeheersing in de praktijk

Risicobeheersing is een doorlopend proces en een essentieel onderdeel van projectmanagement. Het is daarom belangrijk om de risico’s en voorgenomen maatregelen regelmatig opnieuw te beoordelen. Kunt u hierbij hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op. De experts van Flux Partners helpen u graag om de risicobeheersing van uw project naar een hoger niveau te tillen.