Stakeholders

Bij een bouwproject zijn verschillende groepen, personen en bedrijven betrokken. Denk aan omwonenden, werknemers, leveranciers en concurrenten. Dit worden stakeholders genoemd. Opdrachtgevers en aannemers moeten door middel van stakeholdermanagement ervoor zorgen dat de belangen van deze stakeholders worden behartigd, om zo het project met zo min mogelijk problemen uit te voeren. Vaak wordt daarom vooraf een stakeholdersanalyse gemaakt. 

Wat zijn stakeholders?

Een stakeholder is een groep, persoon of bedrijf die op een bepaalde manier betrokken is bij een project. Voorbeelden van stakeholders zijn omliggende bedrijven, omwonenden, verkeersdeelnemers, werknemers, leveranciers, concurrenten en nabijgelegen gemeenten. Bij elk bouwproject zijn verschillende soorten stakeholders betrokken. Het is belangrijk om voldoende kennis te hebben over de betrokken stakeholders, omdat zij een grote mate van invloed uitoefenen op het project. 

Verschillende soorten stakeholders 

Het informeren van verschillende soorten stakeholders vraagt om een wisselende aanpak. De bouwcommunicatie hangt af van de interesse en invloed van de stakeholder met betrekking tot het project. Sommige stakeholders moet u informeren over en betrekken bij het project, en anderen moet u wellicht partner maken voor het project. Het is daarom handig om een stakeholdersanalyse te maken. Hiermee heeft u inzicht in de behoeften van uw stakeholders en kunt u een passende vorm van communiceren kiezen. U kunt denken aan een kijkdag op locatie, een informatieavond of inloopmoment in het gemeentehuis of een nieuwsbrief per e-mail of brief verzenden. Meer informatie over verschillende soorten stakeholders leest u in het Kennisbank-artikel Stakeholdersanalyse.