Stakeholdermanagement

Stakeholders zijn belangrijk voor een organisatie. Ze kunnen invloed uitoefenen op een project of organisatie, of ze worden er zelf door beïnvloed. Aangezien stakeholders hun eigen belangen nastreven, oefenen zij druk uit op de organisatie om het beleid te sturen. Met behulp van stakeholdermanagement blijft de relatie met stakeholders optimaal behouden. Bovendien kan met stakeholdermanagement de verantwoordelijkheid van het bedrijf beter worden bepaald dan wanneer een organisatie de nadruk op het MVO-concept legt.

Meer weten over stakeholdermanagement? Hieronder leest u alles over de betekenis van stakeholdermanagement. Ook leest u hoe u stakeholdermanagement in de praktijk brengt aan de hand van het Stakeholder Salience Model. 

Wat is stakeholdermanagement?

Stakeholdermanagement is het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle stakeholders van een project of organisatie. Onder stakeholdermanagement valt het in kaart brengen van de stakeholders, en het managen van hun verwachtingen. Hierdoor krijgt u eenvoudig inzicht in gemeenschappelijke en tegengestelde belangen. Stakeholdermanagement helpt bij het aangaan en onderhouden van relaties en zorgt ervoor dat het projectteam gezamenlijke doelen en resultaten bereikt.

Stakeholdermanagement is een continu proces dat risico’s verkleint en kansen vergroot. Het uitvoeren van goed stakeholdermanagement is essentieel om een project succesvol te laten verlopen. Stakeholders spelen namelijk een cruciale rol binnen de organisatie. Zonder werknemers liggen de bedrijfsactiviteiten stil, zonder leveranciers is er geen productie en zonder klanten is er geen omzet. Creëer daarom draagvlak bij uw stakeholders. Met behulp van stakeholdermanagement krijgt u meer grip op uw stakeholders, zodat u vervolgens een goede strategie tijdens de projectuitvoering kunt hanteren.     

Stakeholder Salience Model

Is de omvang het project groot en de omgeving complex? Dan moet u van tevoren goed nadenken over welke stakeholders u in welke fase van het project betrekt, en op welke manier. Hiervoor kunt u het Stakeholder Salience Model gebuiken.

Het Stakeholder Salience Model beschrijft 7 typen stakeholders op basis van drie kenmerken: macht (welke macht heeft de stakeholder om het project te beïnvloeden), urgentie (in hoeverre is de uitkomst voor de stakeholder van belang) en legitimiteit (in hoeverre zijn de acties van de stakeholder juist of wenselijk ten aanzien van zijn positie binnen de organisatie).

Indien de stakeholder over een van de drie kenmerken beschikt, wordt hij een latente stakeholder genoemd. Er vallen 3 typen stakeholders onder de latente stakeholders:

  1. Slapend: De slapende stakeholder heeft macht, maar oefent deze niet uit omdat hij geen urgentie of legitimiteit heeft.
  2. Zwak: De zwakke stakeholder beschikt over legitimiteit, maar door het ontbreken van macht, kan hij het project niet beïnvloeden.
  3. Veeleisend: De veeleisende stakeholder heeft urgentie, maar hij beschikt over onvoldoende macht en legitimiteit om iets teweeg te brengen.

De stakeholders die twee van de drie kenmerken bezitten, worden verwachtende stakeholders genoemd. Deze stakeholders zijn onder te verdelen in de onderstaande 3 typen:

  1. Dominant: De dominante stakeholder  beschikt over macht en legitimiteit en verwacht daardoor veel aandacht. Hij heeft een niet-urgente eis.
  2. Gevaarlijk: De gevaarlijke stakeholder bezit macht en heeft een urgente eis, maar beschikt niet over legitimiteit. Hij kan dwingend en gevaarlijk zijn, daarom moet u deze stakeholder onderkennen.
  3. Afhankelijk: De afhankelijke stakeholder bezit legitimiteit en heeft een urgente eis, maar door het gebrek aan macht is hij afhankelijk van andere partijen.

Het laatste type stakeholder beschikt over alle drie de kenmerken en wordt daarom de ultieme stakeholder genoemd.

  1. Ultiem: De ultieme stakeholder beschikt over macht, urgentie en legitimiteit. Hij krijgt het makkelijkste dingen voor elkaar, dus het is van belang dat u deze stakeholder nauw betrekt bij het project.