Procesmanagement

Procesmanagement is gericht op optimaal projectrendement, projectfocus en relatieverbetering met de opdrachtgever. Binnen Flux Partners is de vakgroep procesmanagement een samenvoeging van projectbeheersing, contractmanagement, projectmanagement, risicomanagement en Systems Engineering. Bij procesmanagement vervult Flux in projecten een rol uit het het Integraal Projectmanagement Model.

Wat is procesmanagement precies?

De definitie van procesmanagement is het optimaliseren van (bedrijfs)processen. Binnen Flux Partners draait procesmanagement om drie kerntaken:

Tender en/of realisatie

Wij zijn partners in optimaal projectrendement, projectfocus en relatieverbetering met opdrachtgevers door expertise in de verschillende diensten. Wij zijn er op gericht om alle rollen vanuit het Integraal Projectmanagement Model en onderliggende teams optimaal complementair aan elkaar te laten functioneren. Dit doen wij door:

 • Het versterken van het projectteam met experts met kennis van o.a. GROTIK-beheeraspecten, UAV-GC en BVP binnen de markten GWW, Railinfra, Utiliteitsbouw en Energie;
 • Het optimaliseren van processen en helpen de organisatie te verbeteren. Hierbij vervullen wij een rol uit het Integraal Projectmanagement Model.

100 dagen product aanpak

Wij staan garant voor een vliegende start van het werk met als resultaat een financieel gezond project, versterkt vertrouwen van de opdrachtgever en een projectteam met de juiste focus. Dit doen wij door:

 • Alle projectbeheersingsaspecten van product tot proces in te richten;
 • De voortgang te monitoren middels strategisch gekozen KPI’s;
 • Het projectteam op te leiden;
 • Gamificatie te hanteren om de bewustwording van projectbeheersingsaspecten te vergroten.

Interventiemodel

Wij dragen zorg, middels het plegen van een interventie, voor het verbeteren van het projectresultaat, gericht op optimaal projectrendement, projectfocus en relatieverbetering met de opdrachtgever. Dit doen wij door:

 • Het projectresultaat te analyseren middels een Quickscan;
 • Knelpunten vast te stellen, verbeteringen te initiëren en kansen te benutten;
 • Te sturen op projectrendement, projectfocus en een relatie met de opdrachtgever;
 • Op een gestructureerde en georganiseerde wijze verbeteringen in processen en producten te implementeren;
 • De vaardigheden van het projectteam te begeleiden en verbeteren;
 • De projectvoortgang op basis van strategisch gekozen KPI’s te monitoren.