Draagvlak

Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor succes binnen een opdracht. Als opdrachtgever dient u ervoor te zorgen dat stakeholders uw project onderschrijven, en de beslissingen hier rondom ondersteunen. Met andere woorden: er moet draagvlak zijn voor het project. Wat is draagvlak precies?

De betekenis van draagvlak

Draagvlak betekent dat er bijstand en goedkeuring is voor een project vanuit de stakeholders. De stakeholders van het project – zoals omliggende bedrijven, omwonenden en andere betrokkenen – gaan er dus mee akkoord dat het project plaatsvindt, en ze zijn het eens met de wijze waarop dit gebeurt.

Draagvlak creëren

Vooraf aan het project ervoor zorgen dat stakeholders het project ondersteunen, wordt draagvlak creëren genoemd. Het creëren van draagvlak is belangrijk om verschillende redenen:

  • Het project wordt gemeengoed, dus u bent als opdrachtgever niet langer als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van het project;
  • Mensen voelen zich gehoord, waardoor ze het eerder eens zijn met besluiten rondom het project;
  • Conflicten – die kunnen leiden tot vertraging – worden voorkomen.

Bij het creëren van draagvlak is goed stakeholdermanagement van belang. Flux Partners kan u helpen om een strategisch omgevingsmanagementplan op te stellen, met oog voor de belangen van zowel het project als de stakeholders. Wilt u meer weten? Ga dan naar de pagina van de vakgroep omgevingsmanagement, of neem contact met ons op voor meer informatie.