N307 Roggebot-Kampen

De aanpak van Flux Partners voor de V&R-opgave

Tendermanagement icon Projectbeheersing icon Projectmanagement icon

De aanpak van Flux Partners voor de V&R-opgave

Nederland staat de komende jaren voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis: het vervangen en renoveren van duizenden bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Deze grootschalige vervangings- en renovatieopgave (V&R-opgave) zorgt voor een golf aan opdrachten op de markt. Er is veel kennis en ervaring nodig om de opdrachten rond te krijgen. Het is dus belangrijk om intensief samen te werken om deze immense klus aan te pakken. Hoe zorgen wij bij Flux Partners voor een effectieve aanpak van de V&R-opgave?

Tendermanagement: de eerste stap naar succesvolle projectaanpak

Een succesvolle projectaanpak begint bij tendermanagement. Bij Flux Partners leggen we de focus op de tenderfase van projecten voor onder andere Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten. Om ons voor te bereiden op de grote stroom aan projecten in de V&R-opgave, zijn we voortdurend bezig met het monitoren van beschikbare opdrachten, toekomstige opdrachten en opdrachten die we graag willen uitvoeren. Tijdens dit proces gaan we actief in gesprek met verschillende partijen om de mogelijkheden te verkennen en de samenwerking vorm te geven. 

Ons team van tendermanagers zorgt ervoor dat onze strategische plannen perfect aansluiten bij de behoeften van Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen. Hierbij houden we rekening met het Meerkleurig Argumentatief Referentiekader (MARK). Dit is een methodiek waarmee inschrijvingen door Rijkswaterstaat worden beoordeeld. MARK combineert vrijheid voor innovatie met de argumentatiestructuur van Best Value, wat zorgt voor een betere verbinding tussen de aanbieding en de beoordeling. 

Samenwerking met omgevingsmanagement om hinder te minimaliseren

Het vervangen van infrastructuur is geen klus die je zomaar even klaart. Omwonenden, weggebruikers en andere belanghebbenden hebben onvermijdelijk hinder van de werkzaamheden. Dit geldt zeker voor de V&R-opgave,  waarbij grote veranderingen nodig zijn om te voldoen aan de eisen, waaronder meer veiligheid. We zien dan ook dat het beperken van hinder vrijwel altijd onderdeel van de uitvraag vormt.

Bij Flux Partners zijn we ons hier terdege van bewust en denken we al in de tenderfase actief mee over het beperken van hinder. We hebben ervaren omgevingsmanagers in ons team die gespecialiseerd zijn in het omgaan met de omgeving en het managen van stakeholders. Door hen al vroeg in het traject te betrekken, voorkomen we lastige vragen en onduidelijkheden vanuit de omgeving. Op deze manier streven we ernaar draagvlak te creëren voor uitvoering van onze projecten.

Duurzaamheid binnen de V&R-opgave

Bij grote projecten is duurzaamheid steeds vaker topprioriteit en de milieukostenindicator (MKI) gemeengoed. Wij zien hierin een trend: opdrachtgevers verlangen steeds vaker naar een gedetailleerde en professionele onderbouwing van de berekeningen en resultaten. Een bijkomende uitdaging is dat de regels complex zijn en fluctueren van project tot project. Dat is niet zonder gevolgen: een kostbare fout is snel gemaakt en opdrachtnemers zien goed scorende, duurzame innovaties te vaak over het hoofd. Om deze fouten te voorkomen zijn experts nodig die precies weten hoe ze het proces moeten leiden. Experts die ervoor zorgen dat de kwantitatieve onderbouwing overzichtelijk en soepel verloopt.

Eenvoudig relevante waardes bepalen met onze tool

Bij Flux Partners helpen onze duurzaamheidsexperts al jaren bij het beheersen van complexe projecten. Gebaseerd op onze ervaringen en de wensen van onze klanten, hebben we een tool ontwikkeld waarmee het gemakkelijk is om de MKI en CO₂-uitstoot te berekenen. Deze tool sluit aan bij het standaard format dat wordt gebruikt door Rijkswaterstaat, ProRail en provincies.

Op deze manier bieden wij een efficiënte en vlotte aanpak om de doorgaans complexe MKI/CO₂-berekening uit te voeren, te optimaliseren en hierover te rapporteren.

Integrale aanpak essentieel voor een optimaal plan

Bij Flux Partners geloven we sterk in een integrale aanpak van de V&R-opgave. Met expertises op het gebied van Tendermanagement, Omgevingsmanagement, Duurzaamheid en Procesmanagement zijn wij in staat om de complexiteit van de V&R-opgave effectief te managen. Door nauwe samenwerking tussen deze disciplines ontstaat een geïntegreerde aanpak waarbij we kennis en kunde bundelen. Dit stelt ons in staat om optimale plannen te ontwikkelen en de V&R-opgave efficiënt en succesvol uit te voeren.

We hebben inmiddels met succes bijgedragen aan het winnen van meerdere tenders binnen de V&R-opgave. Denk hierbij aan renovatie van de Prinses Marijkesluis, Groot Onderhoud Stuwen in de Maas, renovatie van de Haringvlietbrug en Vervanging en Renovatie A73 Tunnels. Samen met opdrachtnemers als Ballast Nedam, Croonwolter&dros, Mobilis en Mourik Infra hebben we intensief samengewerkt en ons gefocust op samenwerking, duurzaamheid en innovatie. Zo zorgen we ervoor dat meerdere ‘kunstwerken’ de komende decennia betrouwbaar en veilig functioneren met minimale impact op het milieu.

Toename 2-Fasen-aanpak

We zien steeds meer opdrachten binnen de V&R-opgave richting de zogeheten 2-fasen-aanpak gaan. Hierin werken opdrachtgever en opdrachtnemer al in een vroeg stadium samen een project uit qua ontwerp en realisatie. We zien echter dat opdrachtnemers niet altijd de capaciteit hebben om hier invulling aan te geven of dat ze dit heel veel effort vraagt, zonder dat er direct concrete omzet tegenover staat. Wij kunnen daar goed bij helpen, zowel in de tender- als in de ontwerp- en realisatiefase.

Wil je ook jouw krachten bundelen met de expertise van Flux Partners? Neem contact met ons op, zodat we kunnen bespreken hoe we samen gaan strijden naar de winnende tender!