UAV-GC 2005

Bij geïntegreerde bouworganisatievormen zijn meerdere partijen betrokken bij het project, dus een goede beheersbaarheid is essentieel. De UAV-GC 2005 bieden hierbij een uitkomst. Voor overheidsprojecten in de GWW in een geïntegreerde bouworganisatievorm worden bijna altijd de UAV-GC toegepast.

UAV-GC betekenis

UAV-GC staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten. De UAV-GC zijn de algemene juridische voorwaarden voor projecten in de GWW, specifiek voor geïntegreerde bouworganisatievormen. Deze voorwaarden zijn in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet standaard geldig, maar moeten expliciet van toepassing worden verklaard.

Binnen de UAV-GC zijn er vier rollen:

  1. initiatief
  2. ontwerp
  3. uitvoering
  4. meerjarig onderhoud

 

Verschil UAV-GC 2005 en UAV 2012

De UAV 2012 zijn toepasbaar wanneer alleen de uitvoering wordt uitbesteed, dus bij traditionele bouworganisatievormen. Als ook andere delen van het bouwproces worden uitbesteed, dan zijn de UAV-GC 2005 toepasbaar. De meest toegepaste geïntegreerde contractvorm is Design & Construct. Hierbij is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het project. De UAV-GC is hier specifiek voor ontwikkeld.

Het verschil tussen de UAV en UAV-GC kan worden samengevat in drie punten:

  • UAV-GC gaan over een groter deel van het bouwproces, namelijk naast de uitvoering ook (een deel van) het ontwerp en het onderhoud. De UAV gaat alleen over de uitvoeringsfase.
  • Bij de UAV-GC liggen de risico’s voor een groter deel bij de opdrachtnemer.
  • De UAV hanteren voor de handhaving van de regels een systeem dat werkt met directievoering en toezicht. Bij een contract in overeenstemming met de UAV-GC moet de opdrachtnemer er zelf voor zorgen dat de regels worden gehandhaafd, waarbij de opdrachtgever op afstand toekijkt.