Critical Path Method (CPM)

Het efficiënt plannen van projecten is belangrijk om te voldoen aan de verwachtingen van opdrachtgevers. Dit is waar de Critical Path Method (CPM) van pas komt. CPM is een techniek die specifiek is ontworpen om complexe projecten te plannen, controleren en beheren. In dit artikel leggen we uit wat CPM-planning inhoudt en waarom het belangrijk is voor het succes van projecten.

Wat is CPM-planning?

CPM-planning is een gestructureerde aanpak voor het plannen van projecten volgens de Critical Path Method. Het doel van CPM is om de kritieke taken in een project te identificeren en de volgorde en duur van alle taken vast te stellen. De Critical Path (het “kritieke pad”) is de reeks van activiteiten die de langste tijd in beslag neemt en dus de totale projectduur bepaalt. CPM gebruikt een netwerkdiagram om de relaties tussen verschillende taken te visualiseren. Het helpt projectmanagers om deadlines te beheren en mogelijke vertragingen te identificeren.

De Critical Path Method in detail

CPM gebruikt verschillende elementen gebruikt om projecten effectief te beheren:

 • Activiteitenduur
 • Een cruciaal aspect van CPM is het schatten van de duur van elke individuele activiteit in het project. Dit helpt bij het vaststellen van realistische tijdschema’s.

 • Netwerkdiagrammen
 • CPM maakt gebruik van netwerkdiagrammen om de afhankelijkheden tussen activiteiten visueel weer te geven. Zo kunnen projectmanagers de meest efficiënte volgorde van taken bepalen.

 • Kritieke pad identificeren
 • Het kritieke pad is de reeks activiteiten die niet kunnen worden vertraagd zonder de totale projectduur te verlengen. Het is belangrijk om deze activiteiten in de gaten te houden om projectvertraging te voorkomen.

 • Slack beheren
 • Activiteiten die niet op het kritieke pad liggen, hebben enige speling of “slack” voor vertraging, zonder de projectdeadline in gevaar te brengen. CPM helpt bij het effectief beheren van deze buffer.

Voordelen van de Critical Path Method bij aanbestedingen

De Critical Path Method is een belangrijke techniek voor aanbestedingen om verschillende redenen:

 • Deadlinebeheer:
 • Door het gebruik van CPM kunnen projectmanagers de kritieke paden identificeren en nauwlettend volgen. Dit zorgt ervoor dat er geen onnodige vertragingen optreden en dat aan de eisen van opdrachtgevers wordt voldaan.

 • Efficiëntie:
 • CPM optimaliseert de gehele levenscyclus van een project, van de planning tot de uitvoering. Door de juiste volgorde van activiteiten vast te stellen en realistische tijdsinschattingen te maken, beperk je verspilling van tijd en middelen tot een minimum.

 • Kostenbeheersing:
 • Met CPM wordt de kans op extra kosten als gevolg van verlengde projectduur en overuren geminimaliseerd. Een strakke kostenbeheersing is belangrijk om binnen het budget te blijven en winstgevend te zijn bij aanbestedingen.

 • Risicobeheer:
 • CPM geeft aan welke activiteiten het meest gevoelig zijn voor vertragingen, waardoor projectmanagers maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te beheren. Projecten zullen soepeler verlopen wanneer je mogelijke hindernissen in een vroeg stadium herkent. Dit versterkt de klanttevredenheid, maar helpt ook bij het behouden van een goede reputatie en het winnen van herhalingsopdrachten.