IPM

In 2006 introduceerde Rijkswaterstaat Integraal projectmanagement (IPM). Het IPM-model werd in het leven geroepen om grote infrastructurele projecten beter te beheersen. IPM zorgt voor standaardisatie in het project, waardoor interne en externe samenwerking eenvoudiger is. Op deze pagina leest u meer over wat IPM inhoudt.

Wat is IPM?

IPM staat voor Integraal Projectmanagement. Het IPM-model werd geïntroduceerd om organisatiebreed projecten op dezelfde manier in te richten en aan te sturen. Organisaties gebruiken dit model sinds 2006 voor het beheersen van grote infrastructurele projecten, zodat projectmanagement op een beheersbare en overzichtelijke verloopt. De toepassing van het IPM-model is bijvoorbeeld essentieel bij de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding of de verbreding van een snelweg. Grote instanties zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere semi-overheden hebben baat bij de inzet van het IPM-model. 

De standaardisatie van projectorganisaties zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid bij alle betrokken partijen. Uiteindelijk zorgt dit ook voor efficiëntere samenwerkingen. De belangrijkste voordelen van het IPM-organisatiemodel zijn:

  • Bevordering van de samenwerking tussen verschillende facetten van het project;
  • Beheersing en integriteit binnen van alle facetten van het project;
  • Overzichtelijker projectmanagement bij grote, complexe projecten;
  • Hogere kwaliteit door een beheersbare werkwijze.

Hoe ziet een IPM-model eruit?

Het principe van het IPM-model is dat taken binnen een projectorganisatie door een integraal projectteam worden uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit vijf verschillende processen: Projectmanagement, Projectbeheersing, Technisch management, Contractmanagement en Omgevingsmanagement.

Bij elk proces is een IPM-rolhouder betrokken die samen met zijn team verantwoordelijk is voor de vijf processen. Het doel van de IPM-methode is uiteindelijk ervoor zorgen dat processen goed op elkaar aansluiten.

Welke IPM-rollen bestaan er?

De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Er zijn vijf IPM-rollen die door een of meerdere personen worden vervuld. Iedere rol heeft zijn eigen ondersteunende team. De vijf verschillende IPM-rollen en -processen staan hieronder omschreven:  

  1. Projectmanagement: De projectmanager stuurt het ondersteunende projectteam aan en is eindverantwoordelijk voor het boeken van goede projectresultaten. Projectmanagement is gericht op draagvlak, kwaliteitsborging en projectafstemming.
  2. Projectbeheersing: De manager projectbeheersing stuurt het ondersteunende projectteam aan, en is tevens de eindverantwoordelijke voor het integraal beheersen van de risico’s.
  3. Technisch management: De technisch manager stuurt het ondersteunende team aan, dat bestaat uit een calculator, tendercoördinator, EMVI-planschrijver en werkvoorbereider. De technisch manager is eindverantwoordelijk voor de technische, organisatorische en inhoudelijke inbreng in het project.
  4. Contractmanagement: De eindverantwoordelijkheid voor de contacten en contracten van de verschillende marktpartijen ligt bij de contractmanager.
  5. Omgevingsmanagement: De omgevingsmanager heeft de taak om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende alle projectfasen.

IPM-model Flux

Binnen de expertise Projectbeheersing levert Flux de volgende diensten: Contractmanagement, Projectbeheersing, Projectmanagement, Risicomanagement en Systems Engineering. Ons projectteam Projectbeheersing is erop gericht om alle rollen vanuit het Integraal Projectmanagement Model en de onderliggende teams optimaal complementair aan elkaar te laten functioneren. Heeft u vragen met betrekking tot het IPM-organisatiemodel of bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen met de invulling hiervan? Neem dan contact met ons op.