Omgevingsmanagement

Bij een bouwproject moeten aannemers rekening houden met de omgeving van het project. Dit is belangrijk om het project met zo min mogelijk problemen uit te kunnen voeren. Binnen omgevingsmanagement vallen bepaalde activiteiten als vergunningen aanvragen, bodemonderzoek uitvoeren en communiceren met omwonenden over de geplande werkzaamheden. Omgevingsmanagement omvat in principe alle zaken die betrekking hebben op de omgeving van een bouwproject.

Wat is omgevingsmanagement?

De betekenis van omgevingsmanagement is het beheersen van de uitvoering van alle niet-technische activiteiten binnen een bouwproject. Onder omgevingsmanagement vallen de volgende activiteiten:

Goed omgevingsmanagement zorgt voor tevreden stakeholders, wat belangrijk is om een bouwproject netjes uit te voeren. Zo voorkomt men eventueel bezwaar tegen vergunningen en blijft het imago van de opdrachtgever en opdrachtnemer behouden.

Wat is Strategisch Omgevingsmanagement?

Strategisch Omgevingsmanagement is de naam van een omgevingsmanagement-aanpak. Deze aanpak is gericht op een duurzame relatie en onderling vertrouwen tussen opdrachtgever en belanghebbenden. Hierbij is een goede dialoog met de omgeving belangrijk, omdat dit zorgt voor inzicht in het krachtenveld van een bouwproject. Zo kunnen eventuele problemen gemakkelijk worden voorkomen.

Strategisch Omgevingsmanagement kent vier fasen:

  1. De kern van het project en het doel van het omgevingsproces analyseren.
  2. Het speelveld van het project in kaart brengen aan de hand van issues.
  3. In dialoog onderhandelen met stakeholders, waarbij wordt uitgegaan van wederkerig voordeel.
  4. Zorgen dat het volledige team dezelfde visie en informatie over afspraken met stakeholders heeft.

Lees hier meer over op onze pagina Strategisch Omgevingsmanagement.

Omgevingsmanagement bij Flux Partners

Omgevingsmanagement is onmisbaar binnen een bouwproject. Het voorkomt problemen en zorgt voor een goede relatie met stakeholders. Elk bouwproject is uniek en komt voor andere uitdagingen te staan, daarom is een goede voorbereiding belangrijk.

Het schrijven van een BLVC-plan kan hierbij helpen. In een BLVC-plan komen vier belangrijke aspecten van omgevingsmanagement aan bod: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Door alle vier de aspecten aan bod te laten komen, bent u tijdens het bouwproject zeker van een minimale overlast voor de omgeving.

Heeft u hulp nodig op het gebied van omgevingsmanagement? Wij stellen een strategisch omgevingsmanagementplan op, waarbij we aandacht hebben voor de belangen en wensen van stakeholders, en tegelijkertijd focus houden op de projectdoelen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe ons team van Omgevingsmanagement uw bouwproject kan ondersteunen.