BIM

Wanneer veel verschillende partijen betrokken zijn bij één bouwproject, dan zijn transparantie en een goede samenwerking belangrijk. Een methode voor optimale informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen van een bouwproces is BIM. Lees hier waar BIM voor staat, wat het inhoudt en wat de voordelen zijn van BIM als methode bij een bouwproject.

De afkorting BIM

De betekenis van BIM is afhankelijk van de context waarin de afkorting wordt gebruikt. De afkorting BIM kan staan voor:

  • Building Information Model: Het bouwwerkmodel. Bij deze definitie ligt de nadruk op het product, oftewel de digitale weergave van hoe het bouwwerk is ontworpen of gebouwd.
  • Building Information Modeling: Het maken van een digitaal bouwwerkmodel. Bij deze definitie ligt de nadruk vooral op het samenwerkingsproces van de verschillende partijen om het model op te zetten.
  • Building Information Management: Het beheren en uitwisselen van informatie over de digitale bouwwerkmodellen in de hele levenscyclus van het bouwwerk.

De laatste uitleg van het begrip BIM geniet bij Flux Partners de voorkeur, omdat dit de breedste interpretatie van het begrip is. Building Information Management omvat namelijk het volledige proces rondom de levenscyclus van het bouwwerk.

Wat is BIM?

Er is geen eenduidige definitie voor het begrip BIM. BIM is in de betekenis van Building Information Management een methode waarbij verschillende betrokken partijen van een bouwproces onderling informatie kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden opgeslagen, beheerd en (her)gebruikt in een digitaal bouwwerkmodel. Uit het digitale bouwwerkmodel kan elke partij informatie afleiden die nodig is voor het ontwerp en de uitvoering van het project. Alle benodigde informatie is op elk moment beschikbaar voor verschillende partijen; van opdrachtgever tot architect, en van aannemer tot installateur. Op die manier kan het project virtueel worden voorbereid, nog voor de uitvoeringsfase van start gaat. BIM zorgt dus voor een betere samenwerking in de levenscyclus van een bouwwerk.

BIM in de praktijk

Tijdens een bouwproject voegen alle verschillende partijen informatie aan het bouwwerkmodel toe. Dit doen ze in hun eigen aspectmodel, oftewel het model van hun eigen discipline. Zo heeft een architect een aspectmodel van het ontwerp van het gebouw, terwijl een installateur een aspectmodel van de installaties heeft. De aspectmodellen van de verschillende disciplines worden over elkaar heen gelegd en vormen zo een compleet 3D-model.

Het model maakt alle elementen van het bouwproces inzichtelijk met bijvoorbeeld hoeveelheden, materiaal en afwerkingen. Dit overzicht is ideaal om jaarlijks te bepalen welke onderdelen onderhouden moeten worden. Ook geeft het inzicht in de status van de andere onderdelen, zodat eenvoudig besloten kan worden om het onderhoud te bundelen en zo kosten te besparen.

Voordelen van BIM als methode bij bouwprojecten

BIM als methode bij bouwprojecten bespaart kosten en verbetert de communicatie tussen verschillende partijen. Andere voordelen van BIM zijn onder andere:

  • Een gedetailleerd ontwerp, waardoor de kans op fouten minimaal is en er minder faalkosten zijn;
  • Een transparanter bouwproces doordat alle betrokken partijen kunnen samenwerken in één model;
  • Snellere oplevering van het bouwwerk;
  • Minder uitrukken voor storingen;
  • Beter inzicht in welke onderdelen onderhouden moeten worden.