Bouwvertragingsclaim

Bouwvertragingen kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor alle betrokken partijen van bouwprojecten, van aannemers tot opdrachtgevers. In dit artikel vertellen we meer over een essentieel instrument in dit complexe bouwlandschap: de bouwvertragingsclaim. Lees meer over wat bouwvertragingen inhouden, wat een bouwvertragingsclaim precies is en de verschillende stappen om een dergelijke claim op te stellen en te behandelen.

Wat is bouwvertraging precies?

Bouwvertragingen zijn vertragingen in de uitvoering van een bouwproject die buiten de oorspronkelijke planning vallen. Deze kunnen veroorzaakt worden door diverse factoren. De schuld ligt niet altijd bij één partij; soms heeft zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijkheid voor de vertraging. Ook kunnen overmachtsfactoren, zoals slechte weersomstandigheden, een rol spelen. Enkele voorbeelden van factoren die vertragingen kunnen veroorzaken zijn:

 • Een langdurige regenperiode die het werk op een bouwplaats stillegt
 • Vertragingen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen van de overheid
 • Wijzigingen in het ontwerp en/of de scope van de opdracht
 • Problemen met de levering van bouwmaterialen
 • Technische complicaties die extra tijd vergen voor de constructie

Wat is een bouwvertragingsclaim?

Een bouwvertragingsclaim is een juridische aanspraak die door een partij wordt ingediend om compensatie te eisen voor de financiële schade die is geleden als gevolg van bouwvertragingen. Deze claims zijn cruciaal om de kosten en verliezen te dekken die kunnen ontstaan door vertragingen in het bouwproces. Een bouwvertragingsclaim kan betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals extra arbeidskosten, verloren omzet, boetes voor te late oplevering, en meer.

Verschillende fases voor het opstellen van een bouwvertragingsclaim

Het opstellen van een bouwvertraging claim is een proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd, zodat alle feiten en bewijsstukken correct en volledig worden verzameld. Hieronder volgt een stappenplan met daarin de verschillende fases en bijbehorende toetsen:

 • Fase 1: Feiten vergaren
  Identificeer de oorzaak van de vertraging en verzamel alle feiten die daarmee verband houden. Verzamel alle relevante documenten, waaronder het contract, planningen, dagboeken, correspondentie, notulen van vergaderingen, etc. Maak een tijdlijn van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de vertraging.
 • Fase 2: Analyse
  Analyseer de verzamelde informatie om te bepalen welke impact de vertraging heeft gehad op het project. Bepaal welke kosten en schade er zijn opgetreden als gevolg van de vertraging. Maak een schatting van de financiële gevolgen van de vertraging en bepaal welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.
 • Fase 3: Opstellen van de claim
  Formuleer een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van de vertraging en de impact ervan op het project. Maak een overzicht van de kosten die vergoed moeten worden en onderbouw deze kosten met bewijsstukken. Onderbouw de claim met juridische argumenten en verwijzingen naar relevante wet- en regelgeving en contractvoorwaarden.
 • Fase 4: Bespreking met de tegenpartij
  Bespreek de claim met de tegenpartij en leg uit waarom de claim gerechtvaardigd is. Geef de tegenpartij de mogelijkheid om te reageren op de claim en eventuele tegenargumenten aan te dragen. Onderhandel over een oplossing en maak afspraken over de vergoeding van de kosten.
 • Fase 5: Indien nodig, arbitrage of rechtszaak
  Als er geen overeenstemming kan worden bereikt met de tegenpartij, kan het nodig zijn om een arbitrageprocedure of rechtszaak te starten. Dien de claim in bij de bevoegde instantie en voer het proces om de claim te verdedigen.