Turnkey

Turnkey is een term die regelmatig voorbijkomt bij nieuwbouwprojecten. Bij aanbestedingen staat de term voor een contractvorm waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor het project bij de opdrachtnemer ligt. Wat is turnkey precies? En welke voordelen heeft turnkey als contractvorm voor het bouwbedrijf en de aanbestedende partij?

Wat is turnkey?

Turnkey is een contractvorm waarbij het gehele bouwproject wordt uitbesteed aan één partij. Deze partij neemt het projectmanagement op zich, en zorgt ervoor dat het project sleutelklaar wordt opgeleverd. De opdrachtgever stelt een Programma van Eisen op waarin staat beschreven aan welke eisen het project moet voldoen. Het volledige bouwproject is dus in handen van de aannemer: van ontwerp en administratie, tot coördinatie en planning. De opdrachtgever hoeft in principe alleen maar de sleutel om te draaien wanneer het project is afgerond, vandaar de Engelse term turnkey.

Voordelen van turnkey

Turnkey als contractvorm kent verschillende voordelen voor zowel het bouwbedrijf als voor de opdrachtgever. Hieronder staan de belangrijkste voordelen opgesomd.

Voordelen van turnkey voor het bouwbedrijf

 • Met een turnkey-project is het bouwbedrijf verzekerd van werk voor een van tevoren afgesproken periode.
 • Het project levert het bouwbedrijf extra geld op. De opdrachtgever betaalt namelijk niet alleen voor de bouw, maar voor alle werkzaamheden die bij het project komen kijken.
 • Er is veel persoonlijk contact met de opdrachtgever, wat zorgt voor meer vertrouwen en waardering mits het project succesvol verloopt.

Voordelen van turnkey voor de opdrachtgevers

 • Bij een turnkey-project draagt de opdrachtgever alle taken over aan één bouwbedrijf. De opdrachtgever hoeft dus niet op zoek naar verschillende aannemers voor de verschillende fasen van het project, wat tijd en inspanning bespaart.
 • Er is slechts één aanspreekpunt, waardoor de communicatie efficiënter verloopt.
 • De totaalprijs van het project is van tevoren contractueel vastgelegd. Er komen dus geen onverwachte kosten bij kijken.

 

Verschillende fasen van een turnkey-project

Elk bouwbedrijf geeft zijn eigen invulling aan de uitvoer van een turnkey-project. Toch is er een aantal algemene fasen die naar voren komen bij elk project dat volgens de turnkey contractvorm wordt uitbesteed:

 • Initiatieffase

In de initiatieffase wordt het projectdoel vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de plannen van de opdrachtgever en het tijdsbestek waarin deze moeten worden gerealiseerd.
Definitiefase In deze fase worden de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd in het Programma van Eisen. Hierin staan ook de randvoorwaarden en planning van het project. De definitiefase is afgerond als voor beide partijen duidelijk is welke taken wanneer moeten zijn afgerond.

 • Ontwerpfase

De wensen van de opdrachtgever worden tijdens de ontwerpfase daadwerkelijk op papier gezet. In deze fase wordt onder andere bepaald welke materialen nodig zijn en hoeveel het gehele project zal kosten.

Voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase maakt het bouwbedrijf plannen voor de realisering van het bouwproject. Een planning maken, materialen bestellen en overleggen met eventuele onderaannemers zijn voorbeelden van activiteiten die bij deze fase horen.

 • Uitvoeringsfase

Als de voorbereiding is afgerond, is het tijd voor de uitvoeringsfase. In deze fase worden de plannen gerealiseerd, daarom heet deze fase ook wel de realisatiefase. Taken die bij het turnkey-project in de uitvoeringsfase horen, zijn onder andere:

 • fundament aanleggen
 • riolering aanleggen
 • metselen
 • timmeren
 • installatiewerkzaamheden

De uitvoeringsfase is afgerond wanneer het resultaat overeenkomt met de eisen die in de definitiefase zijn vastgelegd.

 • Afrondingsfase

De laatste fase van het turnkey-project is gericht op de afronding. De opdrachtgever controleert of de oplevering voldoet aan alle gestelde eisen. Eventuele knelpunten kunnen in deze fase worden opgelost.